Home Basiskennis Wetenschap De atmosfeer valt op de aarde!

De atmosfeer valt op de aarde!

De-dampkring-rond-de-aarde

Weet jij hoe zwaar de ruimte weegt? Kan ze op de aarde vallen? Wat houdt haar stabiel en verbonden aan de aarde? Dat doet de zwaartekracht en ook de dikte van de atmosfeer…

Mijn beste, om het woord te begrijpen dat in de Koran voor “hemel” wordt gebruikt, moeten we weten dat die hemel onze ruimte is. In het Arabisch geldt: “alles wat zich boven jou bevindt is hemel.” Hij bevat wolken waaruit regen valt. God zegt:

“En Wij stuurden een afgepaste hoeveelheid water neer, waarna Wij het blijvend in de grond vasthouden. En voorwaar, Wij zijn in staat het weer weg te nemen.” [Edele Koran 23:18]

De lucht (hemel) strekt zich uit over miljarden lichtjaren, en alle sterrenstelsels en kosmisch stof bevinden zich in de hemel die bij de wereld hoort. Maar de Koran heeft ons verteld dat die hemel ons wel eens op het hoofd zou kunnen vallen.

Toen de Koran werd neergezonden wist nog niemand dat de atmosfeer zo zwaar weegt en dat het wegvallen van de dampkring grote gevaren zou meebrengen. De Koran vertelde ons over deze realiteit in een fantastisch vers, waarin Allah ons herinnert aan Zijn genade en aan hoe Hij, de Almachtige, voorkomt dat die bescherming verdwijnt.

Toen de Koran werd geopenbaard wist niemand dat lucht een soortelijk gewicht heeft. Als we dat gewicht zouden berekenen, komen we op 5 miljard miljard kilogram! Dat maakt de dampkring, die onze hemel vormt, zo zwaar.

Stel je voor wat er zou gebeuren als een blok van 5 miljard miljard kilo op aarde neerstort! Degene die deze dampkring op haar plaats houdt is Allah, omdat Hij de regels naar Zijn hand heeft gezet met Zijn onbeperkte kracht. Als bijvoorbeeld de dampkring minder dicht zou zijn dan ze nu is, dan zou ze kunnen verdampen en in de ruimte verdwijnen. En als de zwaartekracht minder sterk zou zijn dan nu, dan zou de aarde niet in staat zijn de dampkring aan zich te binden. Dus heeft Allah de juiste omvang en het juiste gewicht voor de aarde gekozen, zodat ze de dampkring hardnekkig kan vasthouden. Hierdoor begrijpen we nu het vers in Soera Al Hajj:

“Zie jij niet (…) dat Hij de hemelen ervan weerhoudt op de aarde te vallen, alleen maar door Zijn toestemming? Voorwaar, Allah is voor de mensen zeker Zachtmoedig, Meest Barmhartig.” [Edele Koran 22:65]

We kunnen dit vers op twee manieren begrijpen zonder dat de wetenschap en de Koran elkaar tegenspreken:

1. Wanneer we “de hemelen” zien als de dampkring, klopt het. Allah voorkomt namelijk door Zijn kracht dat ze op ons valt, omdat anders alle leven zou verloren gaan.

2. Zien we “de hemelen” als de ruimte, dan klopt het nog steeds want een botsing tussen brokstukken of meteoren zou een ramp veroorzaken. Wetenschappers zeggen dat de kans dat een voorwerp de aarde treft heel groot is, maar de kracht van Allah, de Almachtige, behoedt onze aarde voor de gevaren van binnenuit en van buitenaf.

We kunnen enkel zeggen: Dank u, God, voor Uw gunsten:

Voorwaar, Allah is voor de mensen zeker Zachtmoedig, Meest Barmhartig.” [Edele Koran 22:65]

Load More Related Articles
Comments are closed.