Hoofdpagina Basiskennis Wetenschap De Koran over de wolken 1400 jaar geleden

De Koran over de wolken 1400 jaar geleden

0
Koran over wolken

De koran over de wolken

Volgens hedendaagse wetenschappers: “Water vormt kleine wolkjes door verdamping uit de oceanen en rivieren. Deze wolkjes voegen zich samen en de stijgende luchtstromen binnenin die grotere wolk nemen toe. De stijgende luchtstromen zijn sterker dichter naar het centrum van de wolk, omdat ze tegen afkoeling worden beschermd door de buitenste laag van de wolk. Deze opwaartse luchtstromen zorgen ervoor dat de omvang van de wolk verticaal groeit, zodat de wolk wordt opgestapeld. Door deze verticale groei wordt de wolk verlengd tot in koelere regionen van de atmosfeer, waar waterdruppels en hagel worden gevormd, die groter en groter worden. Wanneer deze waterdruppels en hagel te zwaar worden voor die opwaartse luchtstromen, vallen ze uit de wolken als regen, hagel, enz…” (uit “The Atmosphere” p. 269 en “Elements of Meteorology” p.141-142)

Laten we nu eens kijken wat de Islamitische geleerden eeuwen geleden gebruikten om hun interpretatie te formuleren, gebaseerd op de openbaring in de Koran (1400 jaar geleden geopenbaard):

“Zie jij niet dat Allah de wolken voortdrijft en hen bij elkaar voegt en hen daarop in stapels verzamelt? Hierna zie jij de regen uit hun midden komen….” [De Edele Koran 24:43]

Meteorologen hebben deze details over de vorming van wolken, hun structuur en functie pas onlangs ontdekt met behulp van geavanceerde apparatuur, zoals vliegtuigen, satellieten, computers, weerballonnen en ander materiaal om de wind en zijn richting te bestuderen, om de vochtigheidsgraad te meten en de variaties erin, en om de verschillende niveaus van en variaties in de atmosferische druk te bepalen.

In het voorgaande vers spreekt de Koran, na de vorming van wolken en regen, over hagel en bliksem:

“En Hij doet uit de hemelen hagel neervallen uit bergen (wolken). Hij treft daarmee wie Hij wil en Hij wendt het af van wie Hij wil. De flits van de bliksem ontneemt bijna het gezichtsvermogen.” [De Edele Koran 24:43]

Meteorologen hebben ontdekt dat deze cumulonimbuswolken, die hagel uitstorten, een hoogte bereiken van 25.000 tot 30.000 voet (7,6 tot 9,1 Km) net zoals bergen, zoals de Koran zegt:

“En Hij doet uit de hemelen hagel neervallen uit bergen (wolken)” [De Edele Koran 24:43]

Nu zouden we ons kunnen afvragen waarom het vers spreekt over bliksem als het over hagel gaat? Dit zou erop wijzen dat hagel een belangrijke factor is in het tot stand komen van de bliksem. Als we naar een boek over dit onderwerp kijken (Meteorology Today) ontdekken we dat het hierover zegt:

“Wolken ontwikkelen een elektrische lading, wanneer de hagel binnenin de wolk door een gebied valt met onderkoelde druppels en ijskristallen. Als vloeibare druppels in botsing komen met de hagel, bevriezen ze onmiddellijk laten latente warmte vrij. Dit houdt de oppervlakte van de hagel warmer dan die van de omringende ijskristallen. Wanneer de hagel in contact komt met een ijskristal, dan doet zich een belangrijk fenomeen voor: elektronen stromen van het koudere naar het warmere object. Op deze manier wordt de hagel negatief geladen. Ditzelfde effect doet zich voor wanneer onderkoelde druppels in contact komen met een hagelsteen en kleine positief geladen splinters ijs afbreken. Deze lichtere, positief geladen deeltjes worden door de opwaartse luchtstromen naar een hoger gedeelte van de wolk gedragen. De hagel, die achterblijft met zijn negatieve lading, valt verder naar de bodem van de wolk, waardoor dat deel negatief geladen wordt. Deze negatieve ladingen worden dan naar de grond toe ontladen in de vorm van bliksem.” (Meteorology Today, p. 437)

Deze informatie over bliksem werd recent ontdekt. Tot 1600 NC domineerden de meteorologische opvattingen van Aristoteles in de niet-Islamitische landen. Zo zei hij bijvoorbeeld dat de atmosfeer twee soorten van damp bevat, vochtige en droge. Hij zei ook dat de donder het geluid is van de botsing tussen de droge waterdamp met de omliggende wolken en dat de bliksem het ontbranden en opbranden is van de droge waterdamp, met een ijl, zwak vuur. (Works of Aristotle Translated into English p. 369 a&b – of in het Nederlands : Aristoteles / druk 1 Door J. Barnes, W. de Leeuw – p. 104-105)

Dit zijn een aantal ideeën betreffende meteorologie, die veertienhonderd jaar geleden overheersten, in de tijd waarin de Koran werd geopenbaard.

Toon andere gerelateerde artikelen
Geen reacties meer mogelijk

Bekijk ook

De Koran over: De ontwikkeling van het menselijke embryo

In de Edele Koran spreekt God over de ontwikkelingsstadia van het menselijke embryo, 1400 …