Hoofdpagina Vragen Allah Zullen we rechtvaardig behandeld worden?

Zullen we rechtvaardig behandeld worden?

0
Rechtvaardige behandeling

Zullen we rechtvaardig behandeld worden?


Ja, absoluut. Allah behandelt iedereen altijd met rechtvaardigheid en eerlijkheid.
Maar, lees deze verzen van de Koran aandachtig, vooral over het “volk van het Boek”( Joden en Christenen):

Dit zijn de verzen van Allah: Wij reciteren ze aan jou (O Muhammad) in waarheid, en Allah wenst geen onrechtvaardigheid voor de Werelden (mensheid en djinn). [Edele Koran 3:108]

En aan Allah behoort al dat in de hemelen is en alles dat in de wereld is. En alle zaken gaan terug (voor besluit) naar Allah.[Edele Koran 3:109]

Jullie (oprechte gelovigen in Islamitisch monotheïsme en echte volgers van Profeet Muhammad (vrede en zegeningen zijn met hem) zijn de beste gemeenschap die er uit de mensen is voortgebracht; jullie gebieden het behoorlijke (d.w.z. Islamitisch monotheïsme en alles dat de Islam verordend heeft) en verbieden het verwerpelijke (Polytheïsme, ongeloof en alles dat de Islam verboden heeft), en jullie geloven in Allah. Als de mensen van het boek (Joden en christenen) zouden geloven dan was dat beter voor hen. Onder hen zijn er gelovigen, maar de meesten van hen zijn de verdorvenen (ongehoorzaam aan Allah – en opstandig tegen Allahs gebod). [Edele Koran 3:110]

Degene die gelooft in Allah als één god en zoveel mogelijk goede daden verricht – en de laatste Profeet gestuurd door Allah volgt, (vrede zij met alle profeten), zou best een moslim kunnen zijn, (iemand die zich aan de wil van Allah overgeeft), en als zodanig is het aan Allah om hun Rechter te zijn, net zoals Hij de Rechter is in alle kwesties.

Behandelt Allah de Joden en de Christenen hetzelfde als de Moslims?

Sommige kunnen zich afvragen of de “mensen van het Boek” (Joden en Christenen) die tegenwoordig leven beschouwd zouden kunnen worden als “gered” of niet.

In feite worden de Joden en Christenen die geloofden in Allah als één God verschillende keren vermeld in de Koran. Zij probeerden de geboden van Allah te gehoorzamen en de boodschap die Allah met hun specifieke Profeten (zoals Abraham, Mozes, Jezus enz.) gestuurd heeft te volgen:

Zij zijn niet [allen] gelijk. Onder de mensen van het Boek is er een gemeenschap die standvastig Allah’s tekenen gedurende de nacht voorleest, terwijl zij zich eerbiedig neerbuigen. [Edele Koran 3:113]

Zij geloven in Allah en de Laatste Dag, zij gebieden het behoorlijke, verbieden het verwerpelijke en wedijveren in goede daden. Zij zijn degenen die tot de rechtschapenen behoren. [Edele Koran 3:114]

Van al wat zij verrichten van het goede zal niets ooit verworpen worden. Allah kent de godvrezenden. [Edele Koran 3: 115]

Laten we wat Allah ons over hen in de Koran vertelt nader beschouwen.

Zij die ongelovig zijn en sterven terwijl zij ongelovig zijn, van geen van hen zou de aarde vol goud aanvaard worden ook al zouden zij zich ermee willen vrijkopen. [Edele Koran 3:91]

Degenen die als ongelovigen sterven, zullen alleen een beloning voor hun goede daden hier op Aarde ontvangen, in dit leven.

Maar hun daden zullen op de Dag des Oordeels niet van hen geaccepteerd worden, zelfs al besteden zij een Aarde vol goud aan wat zij beschouwden als een daad van gehoorzaamheid.

De Profeet ﷺ werd gevraagd over “Abdoellah bin Djoed’an die gewoon was vrijgevig te zijn voor gasten, hulpvaardig voor de schuldenaren en die voedsel gaf (aan de armen); “Zal al dat hem helpen?”

De Profeet ﷺ antwoordde:

“Nee, niet eens een dag gedurende zijn leven heeft hij gezegd: ‘O mijn Heer! Vergeef mijn zonden op de Dag des Oordeels.’”

De Profeet Muhammad ﷺ vertelde ons:

“Als iemand van de mensen van het Boek over mij hoort en de boodschap waarmee ik gezonden ben en accepteert het niet om zich aan de Almachtige Allah in vrede over te geven en te gehoorzamen, dan zal hij in het Vuur zijn.”

Allah vertelt ons in de Koran dat Hij de “Beste van de Rechters” is en zeker, het uiteindelijke oordeel van ons allen ligt bij Hem.

Toon andere gerelateerde artikelen
Geen reacties meer mogelijk

Bekijk ook

De Koran over: De ontwikkeling van het menselijke embryo

In de Edele Koran spreekt God over de ontwikkelingsstadia van het menselijke embryo, 1400 …