Hoofdpagina Vragen De edele Koran Wie schreef de eerste Koran?

Wie schreef de eerste Koran?

1
Wie schreef de Koran

Muhammad ﷺ was analfabeet. Wie schreef de eerste Koran?


Muhammad (vrede en zegeningen zijn met hem) was analfabeet. Wie schreef de eerste Koran? Ik zou graag meer weten over de mensen die de Koran voor het eerst hebben neergeschreven. Er werd mij verteld dat de Profeet Muhammad niet kon lezen of schrijven en dat zijn vrienden de Koran na zijn dood hebben opgeschreven. Hebben zij verzen erin geïnterpreteerd, aangepast, toegevoegd of verwijderd?

Dank u voor uw vraag over de Islam. Iedereen die op zoek is naar de waarheid wordt uitgenodigd vragen te stellen over de Islam – de snelst groeiende godsdienst ter wereld – en zijn onderrichtingen. De hoeksteen van die onderrichtingen is de Koran. Daarom doet het ons zoveel plezier om met jou informatie te delen over het hart en de ziel van de Islam.

We hebben enkele misvattingen gevonden in je vraag en willen je daarom graag enkele feiten verklaren:
Niemand heeft de Koran “bedacht”. De Koran werd neergezonden aan Muhammad ﷺ door de Almachtige God (Allah) via de engel Gabriël (Djibriel in het Arabisch). Daarna memoriseerde hij hem en leerde hij hem op zijn beurt aan zijn metgezellen. Het woord “Koran” betekent eigenlijk “recitatie” (gesproken woorden). Hoe kan je “geluiden schrijven”, gereciteerde klanken? Je schrijft gewoon neer wat je hoort, je geeft het met pen en inkt weer op papier. De mensen konden enkel de woorden die ze van de recitatie hoorden neerschrijven naargelang Muhammad ﷺ ze aan hen voordroeg. De toon, de toonhoogte en de klank worden niet door het papier weergegeven. Daarom zeggen we dat deze vraag niet juist is, aangezien ze een verkeerd begrip van de betekenis van het woord weerspiegelt. Wat we moeten vragen is:

Wie heeft de Koran voor het eerst voorgedragen?

Zo wordt de vraag gemakkelijk. Volgens de leer van de Koran werd hij rechtstreeks aan Muhammad ﷺ gegeven, door de engel Gabriël, die hem van de Almachtige God (Allah) had ontvangen. Hij droeg hem voor aan Muhammad ﷺ, beetje bij beetje, zin per zin, in kleine en grotere brokken geopenbaard over een periode van 23 jaar.
De geschriften waarover we vandaag beschikken werden neergeschreven door de metgezellen die luisterden naar de recitatie en het zich herinnerden. Deze documenten noemen we Moes-haf (geschreven boek) en ze werden nog tijdens het leven van Profeet Muhammad ﷺ opgetekend. Maar het hoofdpunt is dat Muhammad de woorden erin niet verzon. En dat was onmogelijk omdat hij analfabeet was, hij kon lezen noch schrijven. Hij vroeg zijn vrienden om ze neer te schrijven op allerlei soorten materiaal, zoals dierenhuiden, leer, grote stenen en palmbladeren. Daarna herhaalde hij de recitatie steeds opnieuw, keer op keer, zolang hij leefde. Er bestaan nog drie documenten van de Moes-haf die tijdens het leven van de vrienden van de Profeet ﷺ werden vervaardigd, en zij stemmen volledig overeen met de Koran die wij vandaag reciteren.

We zijn blij je te kunnen vertellen dat de Moes-haf tijdens het leven van de Profeet ﷺ werd neergeschreven in de harten en gedachten van meer dan 10.000 mannen en vrouwen. De Boodschapper ﷺ oefende de recitatie ervan herhaaldelijk met zijn vrienden, keer op keer, dag na dag, tijdens de maand Ramadan.

Je hoeft je geen zorgen te maken over de eerlijkheid van wat deze mensen die de Koran in hun hart droegen, de gezellen of vrienden van de Profeet ﷺ, hebben verteld. We kennen ieder van hen heel goed en de eerlijkheid van elk van hen kan worden verzekerd. Ze staan erom bekend dat wat zij hebben opgetekend exact hetzelfde is als wat aan de volgende generatie werd geopenbaard. Ze herinnerden zich de hele Koran, zoals ook vandaag mensen de hele Koran uit het hoofd kennen. Dit is op zich iets uitzonderlijks. Geen ander boek ter wereld kan hiermee worden vergeleken.

Er bestaat nergens ter wereld een boek zoals de Koran.
Het is onmogelijk de stijl en het proza ervan te vergelijken met enig ander boek tijdens de 14 eeuwen van zijn bestaan. Zijn voorspellingen, wetenschappelijke bewijzen, gemakkelijk memoriseren en bevattelijkheid zijn onvergelijkbaar.

Vandaag de dag heeft elke Moslim (ongeveer een vierde van de wereldbevolking) enkele delen van de Koran in de oorspronkelijke Arabische taal uit het hoofd geleerd, precies zoals ze het deden tijdens het leven van de Profeet ﷺ. Meer dan 9 miljoen mannen, vrouwen en kinderen hebben zelfs de hele Koran uit het hoofd geleerd en dragen hem in hun hart, en ze kunnen hem helemaal voordragen, van het begin tot het einde.
Allah heeft beloofd dat Hij het is die de Koran zal beschermen tot het einde der tijden, en dit is hoe Hij dat heeft waar gemaakt.

Elke Moslim kan de authenticiteit ervan nagaan, en niemand heeft reden om te betwijfelen dat de Koran die in India wordt voorgedragen exact dezelfde recitatie is als waar dan ook ter wereld.
We nodigen je uit om je zelf van deze feiten te vergewissen. In de Koran vinden we uitspraken die naar zijn authenticiteit verwijzen:

“Dit is het Boek waaraan geen twijfel is, een leidraad voor de Moettaqoen.” [Edele Koran 2:2]

“Denken zij dan niet na over de Koran? En wanneer (die) niet van bij Allah geweest was, dan zouden zij daarin veel tegenstrijdigs vinden.” [Edele Koran 4:82)]

“En als jullie in twijfel verkeren over wat Wij hebben neergezonden aan Onze dienaar (Muhammad), breng dan een gelijkwaardige Soerah voort, en roep jullie getuigen buiten Allah op, als jullie waarachtigen zijn.” [Edele Koran 2:23]

Tot op vandaag is niemand er ooit in geslaagd een boek voort te brengen dat de schoonheid, stijl, betekenis en voorspellingen van de Koran evenaart. De wetenschappelijke bewijzen erin maken van de Koran het boek dat in de intellectuele wereld vandaag het meest wordt besproken.

Er zijn verschillende redenen waarom je de Koran zou moeten lezen, lees hier waarom.

Toon andere gerelateerde artikelen
Geen reacties meer mogelijk

Bekijk ook

De Koran over: De ontwikkeling van het menselijke embryo

In de Edele Koran spreekt God over de ontwikkelingsstadia van het menselijke embryo, 1400 …