Hoofdpagina Basiskennis Vrouwen Het geheim ontsluierd van de hoofddoek

Het geheim ontsluierd van de hoofddoek

0
De hoofddoek

De hoofddoek onsluierd

Amerikaanse moslima’s ontdekken tegenwoordig opnieuw de ongerepte Islam zoals geopenbaard door Allah, (God), aan de Profeet Muhammad (Vrede en zegeningen zijn met hem) meer dan 1400 jaar geleden, maar zonder enige van de tegenstrijdigheden van de voorouderlijke cultuur. Zo zijn zij in essentie bezig met een levenslang proces van het herontdekken van hun eigen zelf, wat het betekent een mens te zijn, een moslim, en nog meer, een moslima. Het dragen van een hoofdbedekking (hidjaab) is een belangrijk deel van hun spirituele reis.

Een van de meest gestelde vragen vandaag de dag, door zowel moslims als niet-moslims is: “Waarom bedekken moslima’s hun hoofd?” Het antwoord is zeer eenvoudig – Moslima’s dragen de hijab, omdat Allah hen dat opdroeg:

O Profeet, zeg jouw vrouwen en dochters en de gelovige vrouwen dat zij hun overkleden (djilbaab) om te doen. Op die manier is het gemakkelijker om hen te herkennen en worden zij niet lastig gevallen.[Edele Koran 33:59]

Moslims geloven dat hun enige doel in het leven het aanbidden van God alleen is, volgens Zijn instructies, zoals geopenbaard in de Edele Koran en door de leringen van de Profeet Muhammad ﷺ. In die zin is het dragen van de hidjaab een daad van gehoorzaamheid aan God, en vormt daarom de primaire basis voor het dragen ervan.

Veralgemening over de Islam en moslims is alom aanwezig in de hedendaagse media. Moslima’s met hoofddoek worden regelmatig onterecht gestigmatiseerd. Zij worden aan de ene kant beschouwd als onderdrukt en aan de andere kant als fanatiekelingen en fundamentalisten. Beide beschouwingen zijn totaal verkeerd en onnauwkeurig. Zulke beschrijvingen stellen niet alleen het sterke gevoel van deze vrouwen omtrent de hidjaab verkeerd voor, maar falen ook in het erkennen van hun moed en de verkregen identiteit die de hidjaab hun geeft. In sommige landen is een hidjaab dragen zelfs verboden. Toen zei hierover gevraagd werd zei Aminah Assilmi, een christelijke bekeerlinge: “Mij vragen om naar buiten te gaan zonder hidjaab, zou zijn als een non vragen topless te gaan.” Het verbaast me en ik vraag me af of ze Maria, de moeder van Jezus, vrede zij met hem, ook zouden hebben gezegd haar hoofd te ontbloten.

Een andere misvatting is de overtuiging dat moslima’s gedwongen worden om de hidjaab te dragen. Voor het grootste deel van de moslima’s is het tegendeel van toepassing. Het is waar, besluiten om eindelijk de hidjaab te dragen is vaak moeilijk. Dagen van overpeinzingen, angst voor negatieve consequenties en reacties van familie en/of de maatschappij, en uiteindelijk, de behoefte aan veel moed wegen zwaar in het bereiken van het besluit. Het dragen van de hidjaab is een zeer persoonlijk en onafhankelijk besluit, ontstaan uit het waarderen van de wijsheid achter Allah’s gebod en een oprechte wens Hem te behagen.

Voor mij was de aanloop naar het besluit om de hidjaab te dragen moeilijker dan het eigenlijke dragen ervan. “Ik vond dat, alhamdoelillah (Allah zij geprezen), alhoewel ik negatieve commentaren kreeg van mensen, ik het gevoel van bescheidenheid waardeerde dat het dragen van de hidjaab mij gaf, en ironisch genoeg, zorgde de negatieve aandacht ervoor dat ik mij trotser voelde om als moslima geïdentificeerd te worden”, merkte Katherine Bullock op, een Canadese bekeerlinge.

Voor mij is de hidjaab een geschenk van Allah. Het geeft mij de kans om dichter bij Allah te komen. Ook heel belangrijk, het geeft mij de kans om op te vallen en herkend te worden als moslima, zei Fariha Khan uit Rockville, Maryland.

Terwijl de hidjaab de vrouwen als volgers van de Islam identificeert, brengt het enorme verantwoordelijkheid mee. Hidjaab is niet alleen bedekkende kleding, maar belangrijker, het is gedrag, manieren, spreken en verschijning in het openbaar. De hoofddoek is een uiterlijk manifestatie van een innerlijke toewijding om Allah te aanbidden, het symboliseert een toewijding aan vroomheid. Innerlijke moraliteit is wat betekenis geeft aan de uiterlijke hoofddoek. Dit kan worden waargenomen door de algemene houding van elke moslima, hoe zij handelt, zich kleedt, spreekt, enzovoort. In een land waar desinformatie over de Islam en de moslims overvloedig is, hebben moslimzusters de gelegenheid de Islam te laten zien zoals hij werkelijk is.

Saba M. Baig, afgestudeerd aan de Rutgers universiteit, NJ, was 17 toen zij serieus begon de hidjaab te dragen. Zij voelt dat zij nog steeds in het proces van het leren van de innerlijke hidjaab zit. Mijn grootste besef was dat de hidjaab niet alleen over het dragen van een doek op mijn hoofd is, maar meer van een sluier over mijn hart, zei Baig. Hidjaab is meer dan je buitenkant bedekken. Dat is het makkelijkste gedeelte van alles. Het heeft veel meer te maken met bescheidenheid en de manier waarop je jezelf presenteert.

Imaan, een bekeerling, voegt toe: “Helaas heeft het ook zijn keerzijde; je wordt gediscrimineerd, behandeld alsof je onderdrukt bent. Ik draag het voor Allah, en omdat ik het wil. Punt uit.

Katherine Bullock merkte op: nadat ik de hijab begon te dragen, merkte ik dat de mensen zich behoedzamer gingen gedragen bij mij, zoals zich verontschuldigen als zij vloekten. Ik waardeerde dat. Ik voel dat het dragen van de hidjaab mij een inzicht in een fatsoenlijke en rechtschapen levensstijl heeft gegeven.

Hidjaab is een daad van bescheidenheid

Bescheiden kleding en hidjaab zijn voorzorgsmaatregelen om sociale schendingen te vermijden. De volgende verzen van de Koran benadrukken dat dit niet beperkt is tot vrouwen alleen.

Zeg tegen de gelovige mannen dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken. Dat is reiner voor hen. Voorwaar, Allah is Alwetend over wat zij bedrijven. [Edele Koran 24:30]

En zeg tegen de gelovige vrouwen dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken en dat zij hun sieraad niet tonen, behalve wat daarvan zichtbaar is. En zij moeten hun sluiers over hun boezem dragen en hun schoonheid niet openlijk tonen, behalve aan hun echtgenoten… [Edele Koran 24:31]

Volgens Djabir ibn Abdullah, toen hij aan de Profeet ﷺ vroeg over de blik van een man die onbedoeld op een vreemde vrouw valt, antwoordde de Profeet ﷺ:

“Draai je ogen weg.”

In een ander overlevering berispte de Profeet ﷺ voor het opnieuw kijken naar een vrouw. Hij zei:

“De tweede blik is van Satan.”

Dus, in tegenstelling tot wat moslims en niet-moslims algemeen denken, de hidjaab wordt niet gedragen voor de mannen om diens lustgevoelens in bedwang te houden, dat is hun eigen verantwoordelijkheid, zoals het bovenstaande vers en de uitspraken van de Profeet ﷺ aantonen. Integendeel, moslima’s dragen het voor Allah en voor zichzelf. Islam is een religie van gematigdheid en van balans tussen extremen. Daarom verwacht het niet dat vrouwen alleen de zedelijkheid en rechtschapenheid van de maatschappij hooghouden. Integendeel, de Islam vraagt mannen en vrouwen gezamenlijk te strijden om een gezonde sociale omgeving te creëren waar kinderen kunnen opgroeien met positieve, mooie, constructieve en praktische waarden en opvattingen.

In feite is de hidjaab voor veel vrouwen een constante herinnering dat zij hun leven en lichamen niet zouden moeten ontwerpen voor mannen. Voordat ik me begon te bedekken, was hoe ik mijzelf vond gebaseerd op hoe anderen mij vonden. Ik zie dat te vaak bij meiden, hun geluk hangt af van hoe anderen hen zien, vooral mannen. Sinds mijn kijk op mijzelf zo erg veranderd is, heb ik (een heleboel) zelfrespect gekregen. Ik besef dat ik niet nodig heb te weten of anderen mij mooi vinden. Hoe mooi ik mijzelf vind en wetend dat Allah mij mooi vindt, maakt dat ik mij mooi voel, zegt Baig.

Het concept van bescheidenheid en hijab in de Islam is holistisch en omvat zowel mannen als vrouwen. Het ultieme doel is sociale stabiliteit te handhaven en Allah te behagen.

Aangezien moslima’s opvallen door hun uiterlijk is het voor mensen makkelijker om hen te associëren met de vervormde beelden die zij in de gedrukte en uitgezonden media zien. Zo worden stereotypen in stand gehouden en moslima’s lijken vaak mysterieus voor diegenen die niet bekend zijn met de religieuze betekenis van de hidjaab. Die mysterische uitstraling wordt alleen verwijderd als men hun levenswijzen, overtuigingen en gedachtepatronen werkelijk onderzoekt. En dit kan alleen als men niet bang is om moslims en moslima’s respectvol te behandelen. Dus, de volgende keer als je een moslim ziet, stop dan, en praat met hen. Je zult, met de wil van Allah, voelen alsof je een andere wereld betreedt, de wereld van de Islam, vol nederigheid, vroomheid en natuurlijk, bescheidenheid!

Toon andere gerelateerde artikelen
Geen reacties meer mogelijk

Bekijk ook

De Koran over: De ontwikkeling van het menselijke embryo

In de Edele Koran spreekt God over de ontwikkelingsstadia van het menselijke embryo, 1400 …