Hoofdpagina Vragen Allah Hoe weet ik of God echt bestaat? Waar is het bewijs?

Hoe weet ik of God echt bestaat? Waar is het bewijs?

2
Is er bewijs dat Allah bestaat

Is er bewijs dat God bestaat?

Ja. Allah heeft wonderen neergezonden, openbaringen en boodschappers met duidelijke bewijzen van Zijn bestaan en belangrijker, wat we moeten doen wanneer we dit beseffen.
Allah heeft door de eeuwen heen profeten en boodschappers gezonden met vele bewijzen, zodat mensen duidelijk met hun eigen ogen, en met hun eigen gezond verstand Zijn wonderen konden zien, die bewijzen dat Allah wel degelijk bestaat.

Wonderen van profeten en boodschappers van Allah zijn door de tijden heen naar de mensen gekomen. Mozes (vrede zij met hem) heeft vele wonderen getoond aan farao en de kinderen van Israël. Plagen, sprinkhanen, water dat in bloed veranderde, zijn stok die een slang werd, de stem in het brandende struikgewas en het in tweeën delen van de Rode Zee zijn duidelijke bewijzen voor het volk in de tijd van Mozes.

Ook Jezus, de zoon van Maria (vrede zij met hem), werd door Allah met duidelijke bewijzen naar het volk van zijn tijd gezonden. Hij sprak al in de wieg als pasgeboren baby, hij schiep vogels uit klei, hij genas de zieken, hij gaf blinden het gezichtsvermogen terug en hij bracht zelfs een dode man opnieuw tot leven. Dit waren voor het volk allemaal duidelijke bewijzen dat Jezus een boodschapper van Allah was, zoals Mozes dat voor hem was.

Muhammad (vrede en zegeningen zijn met hem) was de laatste en definitieve boodschapper van Allah, en hij werd tot de gehele mensheid gezonden. Allah heeft hem neergezonden met een aantal wonderen, waarvan de Koran niet het kleinste wonder was. De voorspellingen en profetieën van Muhammad ﷺ zijn bewaarheid tot zelfs in deze eeuw en de Koran wist zelfs wetenschappers te overtuigen van het bestaan van Allah.

De Koran is het beste bewijs voor het bestaan van Allah. Vandaag de dag memoriseren en reciteren meer dan anderhalf miljard mensen exact dezelfde tekst, in exact dezelfde taal als het werd geopenbaard: het Arabisch. Meer dan 10 miljoen Moslims hebben de volledige Koran van begin tot einde uit het hoofd geleerd en kunnen het uit hun hoofd reciteren zonder ernaar te kijken.

“Er komt uit hun buiken een drank met verschillende kleuren, daarin is genezing voor de mensen. Voorwaar, daarin is zeker een Teken voor een volk dat nadenkt.” [Edele Koran 16:69]

Niemand ziet of hoort Allah, zelfs de profeet Muhammad ﷺ deed dat niet. Evenmin kunnen we onze zintuigen gebruiken om te proberen om met Hem in contact te komen. We worden in de Islam echter aangemoedigd om onze zintuigen en ons gezond verstand te gebruiken om te erkennen dat dit gehele universum niet uit zichzelf heeft kunnen ontstaan. Iets heeft het moeten ontwerpen en in gang moeten brengen. Dit hebben wij niet kunnen doen maar we kunnen het wel begrijpen.

We weten uit de leringen van Muhammad ﷺ dat de bewijzen voor het bestaan van Allah onmiskenbaar zijn in onze dagelijkse omgeving. Iedereen met een beetje intelligentie zal snel Zijn bestaan erkennen, daargelaten dat ze niet te koppig zijn om de overduidelijke bewijzen die voor ons liggen, te negeren.

We hoeven de kunstenaar niet te zien om zijn kunst te herkennen, waar of niet?

Dus als we schilderijen zien zonder dat we de kunstenaars zien die ze schilderen, kunnen we op dezelfde manier geloven dat Allah alles geschapen heeft, hiervoor hoeven we Hem niet te zien (of aan te raken, of te horen, etc…).

Toon andere gerelateerde artikelen
Geen reacties meer mogelijk

Bekijk ook

De Koran over: De ontwikkeling van het menselijke embryo

In de Edele Koran spreekt God over de ontwikkelingsstadia van het menselijke embryo, 1400 …