Hoofdpagina Vragen Allah Waarom kunnen we God niet zien in deze wereld?

Waarom kunnen we God niet zien in deze wereld?

0
zien God

Waarom, denk je, heeft God nooit gewild dat we Hem tijdens dit leven kunnen zien? Waarom moeten we wachten tot we dood zijn?


Waarom kunnen we God niet zien? Deze specifieke vraag is voor Moslims tamelijk eenvoudig. De Islam leert ons namelijk dat ons leven bedoeld is als een test. De tegenslagen en beproevingen die we van Allah ontvangen worden in Zijn Boek, de Edele Koran, opgesomd.

Wat belangrijk is om te onthouden is dat Allah ons niet dwingt om naar Hem toe te komen of ons te onderwerpen aan wat Hij heeft bevolen. Dit betekent dat we steeds de keuze hebben. Een van de belangrijke aspecten hiervan is dat Allah het nooit zo vanzelfsprekend maakt dat er geen sprake meer zou zijn van vrije keuze. Dus, gedurende het hele leven van een mens heeft hij de mogelijkheid zich af te keren van het kwaad en ervoor te kiezen Allah op Zijn Voorwaarden te vereren. Tegelijkertijd is er uiteraard even goed de mogelijkheid om zich af te keren van de leiding en dan een van de verliezers te worden. Ik vraag Allah om ons daarvoor te behoeden. Amien.

Hoe zou dit nog een eerlijke test kunnen zijn als iemand Allah had gezien? Bovendien weten we in de Islam dat, als Allah zich “openbaart” aan een berg, de berg instort door die overweldigende ervaring. En Aicha, de echtgenote van de Profeet, heeft ons gezegd dat iemand die beweert dat de Profeet (vrede en zegeningen zijn met hem) Allah heeft gezien een leugenaar is.

Het belangrijkste doel van Moslims voor het Volgende Leven is niet – zoals de televisie en kranten zo foutief schetsen – dat je omringd wordt door maagden en wijn mag drinken. Helemaal niet. De grootste en hoogste eer in het Hiernamaals is dat je de kans krijgt om werkelijk voor “het Aangezicht van Allah” te staan. Dit wordt bovendien beschreven in authentieke Hadieths (onderrichtingen van Muhammad ﷺ).

Hoewel we allemaal uiteraard uitkijken naar het Paradijs en alles wat erbij hoort, zien we het als de hoogste en mooiste van alle onderscheidingen en gunsten van Allah – de kans om gewoon heel dicht bij Allah te zijn.

Dit zijn enkele van de redenen waarom we Allah in dit leven niet “zien”.

Er is echter nog een andere en heel belangrijke reden waarvan je je bewust moet zijn wanneer je een dergelijke vraag beantwoordt. Namelijk dat Allah niet tijdens het leven in deze wereld kan worden gezien, noch gehoord, geroken, ingebeeld of wat dan ook met de zintuigen die we hebben. Zoals ik al heb uitgelegd zou dat ingaan tegen het principe dat Hij Zich niet met onze keuzes bemoeit. Bovendien mag Allah nooit met Zijn schepping worden vergeleken, ongeacht op welke manier of onder welke vorm. Dit betekent dat Hij nooit binnen Zijn schepping komt en dat Hij ook geen enkele van Zijn kenmerken of macht aan Zijn schepping toekent. Alle gezag, macht en kracht horen toe aan Allah en er is niemand die daarin ooit met Hem kan wedijveren.

Wij plaatsen Allah niet in de schepping. We zeggen over Allah wat ook Allah over Zichzelf zegt in Zijn Boek, namelijk dat Hij de hemelen en de aarde in zes dagen heeft geschapen en Zich dan boven Zijn Troon heeft verheven (op een wijze die past bij Zijn Majesteit). We zeggen niet dat Hij op Zijn troon zit of ligt, omdat Hij dat niet over Zichzelf heeft gezegd. Muslims moeten er zorg voor dragen dat ze niets over Allah zeggen waarvoor ze het gezag niet hebben. Dat is blasfemie.

Allah zegt dat Hij met niets in Zijn schepping kan worden vergeleken. Hij zegt ons dat Hij “Alhorend, Alziend, Totaal Barmhartig en Liefhebbend is, Almachtig, enzovoort.” Nooit zegt Hij echter dat Hij “alom tegenwoordig” is in Zijn schepping. Ook weten we dat Hij mensen geen supermacht geeft, zoals superman. Mensen hebben beweerd dat ze krachten kregen van Allah, maar dat zijn leugenaars (zelfs als ze beweren Moslim te zijn). Allah heeft geen partners en Hij is ver verheven boven alles waarmee ze Hem toch zouden proberen vergelijken.

In het Arabisch klinkt deze uitdrukking zo: “Laa Hauwla wa Laa Qoewatta illa Billaah” (Er is geen macht of kracht, nergens en nooit, behalve de Macht en Kracht van Allah).

Ik hoop dat dit heeft geholpen om een antwoord voor te bereiden aan mensen die vragen stellen over de Islam.

Al wat goed is, komt van Allah en de fouten kwamen van mezelf. Moge Allah ons leiden naar de Waarheid. Amien.

Sheikh Yusuf Estes

Toon andere gerelateerde artikelen
Geen reacties meer mogelijk

Bekijk ook

De Koran over: De ontwikkeling van het menselijke embryo

In de Edele Koran spreekt God over de ontwikkelingsstadia van het menselijke embryo, 1400 …